Behanglijm – kant en klaar – Glasfacoll 300 – 5kg

26,95

 • Speciaal ontwikkeld voor de verwerking van consumentenbehang
  (papier en vlies).
 • Ready-mixed, niet verdunnen. Verbruik ca. 200 gr/m2. Volg de instructies
  van de behangfabrikant. Met één emmer van 10 kg, heeft u Ca. genoeg voor 25 m2.
 • Ondergrond dient schoon en vetvrij te zijn. Sterk zuigende of poederende
  ondergronden eerst voorstrijken met een voorstrijkmiddel. Oude
  behangresten verwijderen.
 • Ideale verwerkingstemperatuur: tussen 15°C – 20°C. Vorstvrij opslaan.
 • Lijmvlekken direct met een schone, vochtige doek verwijderen.
 • Buiten het bereik van kinderen houden; bij inname direct een arts
  waarschuwen.
 • EUH208+EUH210: bevat een mengsel van 5-Chloro-2-methyl-2H-isoth
  azool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1); 2-methyl-2H-isothiazol-
  3-on; 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie
  veroorzaken. Veiligheidsinformatie op verzoek verkrijgbaar.
Artikelnummer: 3010030005 Categorie: